NOVINKY

arr3Namaluj si sám ...Pro letošní rok jsme pro Vás připravili novinku NAMALUJ SI SÁM ....Vytvořilijsme pro Vás šablony,...

KONTAKTY

FOTO-STUDIO VAVRUŠKA
Husova 37
Plzeň
tel: +420 602 870 001
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Obchodní podmínky

 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO), odstoupením v této lhůtě, nás kontaktujte písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné - podle váhy, balné, doběrečné).

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Převzetí zboží

Objednané zboží je možno převzít na adrese prodávajícího nebo při doručení přepravní společností PPL.

Při doručení zboží přepravní společností si důkladně zkontrolujte zásilku (Je-li zásilka kompletní, ve 100 % stavu - nepoškozená, atd.) a případné vady zapište na předávací protokol - list, na který zákazník svým podpisem stvrzuje převzetí zásilky. V případě, že tak zákazník neučiní, vystavuje se riziku, že případné vady na výrobku (které nebyly uvedeny v předávacím protokolu) nebudou při reklamaci uznány. Upozorňujeme na to, že poškozená zásilka převzatá zákazníkem bez výhrady, nejde vrátit do 14 dnů. Viz odstoupení od kupní smlouvy.

Cena dopravného a doběrečného

PPL : 120 Kč + 30 Kč za dobírku (do 50 kg, doručí zásilku od odeslání do 24 h - 95%)

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit při převzetí zboží, případně po dohodě bankovním převodem. U větších objednávek může být vyžadována platba předem na účet.

Reklamace zboží

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Dopravné si zákazník hradí sám. Zboží nezasílejte na dobírku.  V případech zpětného vrácení peněz za zboží formou dobropisu se vrací pouze hodnota zboží. Ostatní původně účtované poplatky (poštovné, přepravné, balné apod.) vráceny nebudou. Další spojené nálady s reklamací neproplácíme. Reklamovat zboží je možné pouze v pracovních dnech.

Ochrana soukromí

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Prodejce si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku bez udání důvodu.
 • Prodejce si vyhrazuje právo na změnu designu u výrobků, obrázek nemusí vždy 100% odpovídat.
 • Prodejce neodpovídá za tiskové chyby (návody, letáky, katalogy atd.)
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv změnit obchodní podmínky.


MDRhNjg2M